Forum Odpowiedzialnego Biznesu

  organizacja pozarządowa pożytku publicznego, upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju

  http://www.odpowiedzialnybiznes.pl Więcej informacji
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TRANZEX Sp z oo

  Upowszechnianie technologii napowietrznych linii izolowanych (NLK) niskiego, średniego i wysokiego napięcia,

  http://www.tranzex.com.pl Więcej informacji
  Instytucja Filmowa SILESIA-FILM

  Promocja oraz upowszechnianie filmu i kultury filmowej; tworzenie regionalnej sieci kin studyjnych

  http://www.silesiafilm.com.pl Więcej informacji
  Biblioteka Publiczna im ks Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m st W-wy

  Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury. Zadania: gromadzenie,

  http://www.bppragapn.internetdsl.pl Więcej informacji
  Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach

  Prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz upowszechnianie wyników badań w zakresie

  http://www.imuz.edu.pl Więcej informacji
  Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

  upowszechnianie kultury, warsztaty, koncerty, spektakle, szkolenia, projekty edukacyjne

  http://www.mckis.waw.pl Więcej informacji
  Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy

  upowszechnianie kultury ,wypożyczanie książek

  Więcej informacji
  Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im Franciszka Stefczyka

  Sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i osobowych. propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopom

  http://www.skok-stef.com.pl Więcej informacji
  Stowarzyszenie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

  Upowszechnianie i promowanie programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

  http://www.trinity.com.pl Więcej informacji
  Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im Prof Stanisława Batawii

  Towarzystwo działa na rzecz rozwoju kryminologii oraz innych nauk zajmujących się problematyką przestępczości i zjawiskami patologii społecznej, inicj

  http://www.inp.pan.pl Więcej informacji
Panorama Internetu Sp. z o.o.
 • 80-266 Gdańsk
 • Al. Grunwaldzka 209/9
 • tel. +48 58 7463668
 • fax +48 58 7463659
 • NIP: 957-08-62-269
 • redakcja@panoramainternetu.pl