Polityka prywatności

 1. Operatorem serwisu Anonser.pl i administratorem danych osobowych jest GLOBAL.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, NIP: 5842794606 z pomocą Panorama Internetu Sp. z o.o.
 2. Operator nie zbiera danych osobowych Użytkowników poza danymi niezbędnymi do zapewnienia prawidłowego świadczenia usług.
 3. W szczególności gromadzone są i przetwarzane następujące dane osobowe:
  • Adres IP użytkownika - dla celów połączenia TCPIP oraz dla celów identyfikacji przy zawieraniu umów oraz identyfikacji osób publikujących treści w serwisie
  • Adres e-mail użytkownika - dla celów komunikacji: Użytkownik- klient Użytkownika, Użytkownik-Operator, proces logowania
  • Imię i Nazwisko Użytkownika - tam, gdzie sam Użytkownik sam ujawnia je celem publikacji przez Operatora, np. jako Firmę przedsiębiorstwa Użytkownika
  • Adres zamieszkania Użytkownika - tam, gdzie sam Użytkownik sam ujawnia je celem publikacji przez Operatora, np. gdy adres wykonywania działalności gospodarczej jest tożsamy z adresem zamieszkania Użytkownika
 4. Żadne dane osobowe Użytkownika nie zostaną udostępnione agencjom marketingowym i innym podmiotom w nieznanym operatorowi celu. Dane te mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim działającym na zlecenie Operatora (podwykonawcom) wyłącznie celem realizacji usług świadczonych przez Operatora, np. realizacja procesów powiadomień, przyjmowanie płatności elektronicznych od Użytkowników itp.
Panorama Internetu Sp. z o.o.

80-266 Gdańsk
Al. Grunwaldzka 209/9
tel. +48 58 7463651
fax +48 58 7463659
NIP: 957-08-62-269
redakcja@panoramainternetu.pl