Plus Value

  Firma Doradcza Plus Value specjalizuje się w wycenach przedsiębiorstw, wycenie marek raz sporządzaniu skutecznych biznes planów dla projektów inwestycyjnych. Przygotowujemy specjalistyczne raporty z wyceny przedsiębiorstwa w celu poznania wartości dla transakcji kupna, sprzedaży, przekszta

  Analizy finansowe - oferta Więcej informacji
  Biznes-Expert Doradztwo Gospodarcze

  W ramach doradztwa gospodarczego zajmujemy się sporządzaniem: - biznes planów pod dotacje z UE i PUP, do banków pod kredyty, pod oferty przetargowe i dla inwestorów - studium wykonalności pod wszystkie programy unijne (m.in. RPO) - wszelkie analizy finansowe, ekonometryczne i strategiczne

  Biznes-Expert: biznes plan - oferta Więcej informacji
  Biznes-Expert Doradztwo Gospodarcze

  Profil działalności: biznesplany pod kredyty bankowe, dotacje unijne i dotacje z PUP, biznes plany pod oferty przetargowe, i dla inwestorów (np. venture capital), studium wykonalności, symulacje opłacalności inwestycji (pełna analiza finansowa i wskaźnikowa) - wnioski unijne

  biznesplany - oferta Więcej informacji
  Doradztwo Gospodarcze DGA SA - Oddział

  Pozyskiwanie i zarządzanie projektami unijnymi, pomoc publiczna, doradztwo finansowe i strategiczne, systemy IT, certyfikaty.

  Doradztwo Gospodarcze DGA S A - Oddział - oferta Więcej informacji
  ECM Partner Biuro Rachunkowe Doradztwo Gospodarcze

  Biuro rachunkowe - usługi księgowe, podatki - PIT, CIT, VAT, naliczanie wynagrodzeń, ZUS, kadry, doradztwo gospodarcze, podatkowe, obsługa rachunkowa, księgowa. Działamy od 1998r.

  ECM Partner - oferta Więcej informacji
  Werner - Enterprise

  usługi consultingowe, działalność związana z budownictwem, inwestycjami, nieruchomościami, firma opracowuje dokumentacje projektowe w budownictwie lądowym, wykonuje biznes-plany i plany finansowania inwestycji, doradztwo dla spółek prawa handlowego, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw

  Werner - Enterprise - oferta Więcej informacji
  Biuro Doradztwa Gospodarczego CONSULTIM Sp z oo

  Usługi konsultingowe, obejmujące doradztwo gospodarcze w zakresie ekonomii, finansów, marketingu oraz

  wycena przedsiębiorstw - oferta Więcej informacji
  Kancelaria Prawa Patentowego i Autorskiego Leonard Skarbek

  Europejski Rzecznik Patentowy Członek EPI - Instytutu Profesjonalnych Pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym Pełnomocnik przed OHIM - Europejskim Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante

  Kancelaria Prawa Patentowego i Autorskiego - oferta Więcej informacji
TutajWyszukano 19 firm lub instytucji w kategorii doradztwo gospodarcze - strona 1 z 2 stron
Wyszukiwarka firm i instytucji. Lista 19 firm w kategorii doradztwo gospodarcze. Adresy, Telefony, Adresy Email, Adresy www, Godziny Otwarcia, Oferta, Kontakt - strona 1 z 2 stron
Spis - katalog - wyszukiwarka firm oferujących doradztwo gospodarcze