Jesteś na Obiekty konferencyjne, szkoleniowe

Dom Dziecka

OPIEKA NAD DZIECKIEM POZBAWIONYM OPIEKI RODZINY

Więcej informacji

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu

Placówka przeznaczona jest dla 48 chłopców w wieku od 13 do 18 lat, umieszczanych na mocy postanowień Sądów Rodzinnych z całej Polski. W strukturze placówki funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 33 (czasowo zawieszona działalność) i Gimnazjum nr 15.

http://www.mowwalbrzych.pl

Więcej informacji

Powiatowe Centrum Edukacji w Kamiennej Górze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ,Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,Biblioteka Pedagogiczna

http://pcekamgora.org

Więcej informacji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Janusza Korcza...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Specjalna ,Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy ,kształcenie młodzieży upośledzonej umysłowo

http://www.oswradom.pl

Więcej informacji


Panorama Internetu Sp. z o.o.

80-266 Gdańsk
Al. Grunwaldzka 209/9
tel. +48 58 7463651
fax +48 58 7463659
NIP: 957-08-62-269
redakcja@panoramainternetu.pl