2 Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne ogloszenia. Strona 2

Jesteś na Obiekty konferencyjne, szkoleniowe

Zespół Szkół nr 6

Szkoła uczy przedsiębiorczości,przygotowuje do egzaminów maturalnych,dalszego kształcenia zawodowego oraz aktywnego poszukiwania pracy lub prowadzenia

http://www.zs6.neostrada.pl

Więcej informacji

VII Liceum Ogólnokształcące im Wandy Szuman

VII Liceum Ogólnokształcące powstało w 1991 roku, kształci w następujących klasach ogólnych o kierunku: humanistycznym, językowo-turystycznym, informatycznym, medyczno-psychologicznym oraz w klasie integracyjnej o kierunku pedagogicznym. Budynek szkoły przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

http://www.viilo.torun.pl

Więcej informacji

Grupa Edukacyjna Menedżer - Społeczne Liceum Ogólnokszt...

Istotą kształcenia w liceum jest wybór indywidualnej ścieżki edukacyjnej przez każdego ucznia. W praktyce oznacza to rozszerzenie zakresu wiadomości i godzin lekcyjnych z wybranych przez ucznia przedmiotów (profilujemy ucznia nie klasę).

http://www.Gem.edu.pll

Więcej informacji

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W GDAŃSKU EKONOMIK

W 2001 roku minęło 75 lat od chwili powołania w Gdańsku polskiej szkoły handlowej. Ważność tego aktu dla gdańszczan w 1926 roku była oczywista. 1000 - letnia tradycja Gdańska - handlowego okna na świat, miasta, które rozkwitało i bogaciło się wówczas, gdy intensywnie handlowało.

http://www.ekonomikgdansk.com

Więcej informacji


Panorama Internetu Sp. z o.o.

80-266 Gdańsk
Al. Grunwaldzka 209/9
tel. +48 58 7463651
fax +48 58 7463659
NIP: 957-08-62-269
redakcja@panoramainternetu.pl