Jesteś na Urzędy pocztowe

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc osobom i rodzinom znajdującym sie w trudnej sytuacji materialno-bytowej. Umieszczanie i pomoszenie kosztów związanych z domem pomocy społecznej.Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.Pomoc w załatwianiu spraw urzedowych itp

Więcej informacji

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

dom dla dzieci głęboko upośledzonych

Więcej informacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Działania z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, profilaktyki społecznej.

http://www.mops-mlawa.pl

Więcej informacji

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

udzielanie świadczeń społecznych, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

Więcej informacji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu

Świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne

http://www.ops.trzciel.pl

Więcej informacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czastarach

realizacja świadczeń z pomocy społecznej,świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Więcej informacji


Panorama Internetu Sp. z o.o.

80-266 Gdańsk
Al. Grunwaldzka 209/9
tel. +48 58 7463651
fax +48 58 7463659
NIP: 957-08-62-269
redakcja@panoramainternetu.pl