Jesteś na Urzędy pocztowe

Fundacja Uniwersytetu im Adama Mickiewicza

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM to miejsce stworzone z myślą o działalności innowacyjnych przedsiębiorstw z szeroko rozumianej branży technologicznej. Naszymi lokatorami są firmy z branży IT, telekomunikacyjnej, doradczej, szkoleniowej, finansowej, badawczej, chemicznej, biotechnologicznej, diagnostyki medycznej i innych, których działalność opiera się na wiedzy i umiejętnościach specjalistów, wykorzystaniu zaawansowanego sprzętu i technologii. Celem Park

http://www.ppnt.poznan.pl

Więcej informacji

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw KOMANDOR

Edukacja młodzieży gimnazjalnej; szkolenia właścicieli małych i średnich firm w zakresie nowoczesnej

Więcej informacji

Fundacja Wojciecha Niewiadomskiego O LEPSZE JUTRO

pomoc w kształceniu młodzieży wychowującej się w Domach Dziecka, rodzinach zastępczych i młodzieży wychowującej się w wyjątkowo trudnych warunkach mat

http://www.olepszejutro.pl

Więcej informacji

Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki

pomoc instytucjom pozarządowym (meble, środki czystości i higieny, sprzęt komputerowy, artykuły dla dzieci) ,serwis www.daryrzeczowe.pl

http://www.bdr.ngo.pl

Więcej informacji