Jesteś na Urzędy pocztowe

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im A Mickiewicza w ...

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury. Jej podstawowym celem jest groma

Więcej informacji

Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy

upowszechnianie kultury ,wypożyczanie książek

Więcej informacji

Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie

Celem biblioteki jest upowszechnianie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu czytelnictwa i udostępniania zbiorów biblioteczny

Więcej informacji

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury

Więcej informacji