Ubezpieczenie OC firmy

 1. Ubezpieczenie OC firmy

  Ubezpieczenie OC firmy  Rekomendacja: 5 na 5 Popularność: 193 Opinie: 1

Ubezpieczenie OC firmy 1. Ubezpieczenie OC firmy ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i mienia podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono szkody wyrządzone osobom i mieniu, dlatego warto zabezpieczyć swoją działalność gospodarczą u ubezpieczyciela. Zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia firmy i dowiedz się, jaki zakres ubezpieczenia jest dostępny dla małych, średnich i dużych firm.


  Ubezpieczenie OC firmy

  W ofercie ubezpieczycieli często otrzymamy ochronę mienia, które służy do prowadzenia działalności oraz ochronimy odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe z tego tytułu. Każda firma ma możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe klauzule poszerzające zasięg działania ubezpieczenia. W razie wypadku lub uszkodzenia mienia otrzymamy odszkodowanie za szkody rzeczowe oraz poniesione straty finansowe.

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

  Ubezpieczenie firmy zapewnia ochronę od roszczenia osób trzecich, dlatego każdy przedsiębiorca, szczególnie nieposiadający dużej firmy, powinien się zabezpieczyć na wypadek wysokich kosztów związanych z wypłatą odszkodowania. Ubezpieczenie OC jest nieobowiązkowe, jednak w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością, warto ubezpieczyć szkody powstałe podczas wykonywania pracy, po jej wykonaniu lub w wyniku nienależytego jej wykonania. Możliwe jest również wykupienie ubezpieczenia dla firm świadczących różnorodne usługi.


  OC obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim

  Dlatego warto zainteresować się takim ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel jest zobowiązany, by zapłacić określone odszkodowanie za szkody wyrządzone osobom trzecim. Wobec nich odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczony albo ubezpieczający. Warto zatem przeanalizować potrzeby danej działalności, poznać ogólne warunki ubezpieczenia i wybrać właściwy zakres ubezpieczenia za produkt, dla nieruchomości, czy pracowników firmy.

  Podstawa ubezpieczenia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej

  Odpowiedzialność cywilna właściciela firmy za wyrządzone szkody wchodzi w zakres ochrony podstawowego ubezpieczenia. Dodatkowo wykupić można OC pracodawcy, OC za produkt, OC najemcy nieruchomości - chroniące odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w wielu przypadkach (np. korzystania z wadliwego produktu, dzierżawy posesji itp.). Nie można zapomnieć też o okresie ubezpieczenia, który uwzględnia czas zgłoszenia szkody. Zgłoszenie szkody powinno nastąpić niezwłocznie po zdarzeniu, ponieważ ubezpieczyciel może zawrzeć w umowie określony czas zgłoszenia.

Opinie

 1. Dodaj opinię


 1. Nie dodano Opinii poza Opinią/Opisem Redakcyjnym

Dojazd do nas

Kontakt

'

PROSIMY, NAPISZ DO NAS - NA PEWNO ODPOWIEMY (czytamy wszystkie wiadomości wysłane z tego formularza)


Adres

ul. Kościuszki 63
41-503 Chorzów
woj. dolnośląskie