Jesteś na Urzędy pocztowe

Związek Miast Polskich

Przedstawiciele Związku wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Stanowiska i projekty zmian ustaw niekorzystnych dla samorządów, przygotowane przez Zarząd czy komisje problemowe Związku, a także wypracowane w czasie konferencji, spotkań i zjazdów.

Więcej informacji

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy

pomoc społeczna, w tym Klub Seniora, bezpłatne porady prawne w sprawach rodzinnych, pomoc rzeczowa dla najuboższych

Więcej informacji


Panorama Internetu Sp. z o.o.

80-266 Gdańsk
Al. Grunwaldzka 209/9
tel. +48 58 7463651
fax +48 58 7463659
NIP: 957-08-62-269
redakcja@panoramainternetu.pl