Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze

  Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami higieny środowiska,higieny pracy w zakładach pracy,higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych.

  http://psse.jgora.ibip.wroc.pl Więcej informacji
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poddębicach

  działalność oświatowa i nadzorowa w zakresie zdrowia publicznego.

  http://poddebice.pis.lodz.pl Więcej informacji
Panorama Internetu Sp. z o.o.
 • 80-266 Gdańsk
 • Al. Grunwaldzka 209/9
 • tel. +48 58 7463668
 • fax +48 58 7463659
 • NIP: 957-08-62-269
 • redakcja@panoramainternetu.pl